Regulamin Clemens Apartments

W celu zapewnienia Państwu udanego i bezpiecznego pobytu, a także w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem określającym zasady świadczenia usług przez Clemens Apartments.

I – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki najmu apartamentów Clemens Apartments, prezentowanych na stronie internetowej www.cracowapartments.pl lub na portalach rezerwacyjnych, w których dostępna jest oferta Clemens Apartments, przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Clemens Adam Mazgaj, zwany dalej Clemens Apartments, Wynajmujący lub Apartamenty, z siedzibą w Krakowie (31-126) przy ul. Michałowskiego 7/4, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 737178254, Regon: 360625853 tel.: +48 600 180 714, e-mail: kontakt@clemens.pl.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, bądź zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt.
 3. Dokonanie przez Klienta rezerwacji on-line na stronie internetowej Clemens Apartments znajdującej się pod adresem www.cracowapartments.pl i zaznaczenie opcji: „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin rezerwacji w obiekcie Clemens Apartments oraz warunki oferty” jest równoznaczne z tym, iż Klient wyraża zgodę na warunki w nim zawarte oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji uniemożliwi dokonanie rezerwacji on-line na stronie.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji inną metodą niż poprzez stronę internetową www.cracowapartments.pl, również przyjmuje się, iż dokonanie ważnej rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Osoba dokonująca rezerwacji w Clemens Apartments w mailu potwierdzającym rezerwację otrzymuje treść niniejszego regulaminu do wglądu bądź link do strony www.cracowapartments.pl, na której znajduje się niniejszy regulamin.
 5. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które dokonały ważnej rezerwacji w Clemens Apartments niezależnie od sposobu rezerwacji oraz obowiązuje on wszystkie osoby przebywające w Clemens Apartments. Odpowiedzialność za te osoby spoczywa na osobie dokonującej rezerwacji, zwanej w niniejszym Regulaminie Klientem, Gościem lub Zameldowanym.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje również osoby, które dokonały rezerwacji w Clemens Apartments za pośrednictwem portali rezerwacyjnych, takich jak np. booking.com, hotels.com, expedia.com, Airbnb itp., w których dostępna jest oferta Clemens Apartments.
 7. Regulamin o takiej samej treści dostępny jest do wglądu w formie papierowej w każdym apartamencie należącym do sieci Clemens Apartments oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Clemens Apartments pod adresem www.cracowapartments.pl.
 8. Żadna część strony internetowej www.cracowapartments.pl (poszczególnych dokumentów, grafiki, tekstu, kodu źródłowego, zdjęć itp.) nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez pisemnej zgody firmy Clemens Adam Mazgaj.

II – Sposoby i warunki rezerwacji

 1. Klient może dokonać rezerwacji w następujący sposób:
  • za pośrednictwem strony internetowej www.cracowapartments.pl poprzez poprawne wypełnienie formularza rezerwacyjnego i podanie poprawnych i aktualnych danych karty kredytowej. System rezerwacyjny Apartamentów obsługuje następujące karty kredytowe: Visa, MasterCard, Maestro. System rezerwacyjny Clemens Apartments nie obsługuje kart American Express.
  • bezpośrednio, dzwoniąc pod numer telefonu +48 600 180 714 lub mailowo pod adresem kontakt@clemens.pl.
  • osobiście pod adresem ul. Jana Sobieskiego 6/3, 31-136 Kraków, po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
  • za pośrednictwem portali rezerwacyjnych, takich jak np. Booking.com, Airbnb, w których dostępna jest oferta Clemens Apartments.
 2. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową lub przez SMS.
 3. Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.
 4. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Clemens Apartments nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu.
 5. Rezerwacje dokonane osobiście lub poprzez telefon lub e-mail muszą być zagwarantowane poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 40% całkowitej wartości rezerwacji w terminie do trzech dni od daty dokonania rezerwacji. Zaliczka, o której mowa powyżej, winna być wpłacona na konto Clemens Apartments w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa. Za datę dokonania wpłaty zaliczki uznaje się datę zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Clemens Apartments. Pozostała kwota jest płatna w Clemens Apartments przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku niepojawienia się Gościa lub anulowania rezerwacji przedpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 6. Wpłata zaliczki gwarantującej rezerwacje nie jest wymagana w przypadku rezerwacji dokonanej za pośrednictwem strony internetowej www.cracowapartments.pl poprzez poprawne wypełnienie formularza rezerwacyjnego i podanie poprawnych i aktualnych danych karty kredytowej lub w przypadku rezerwacji za pośrednictwem portali rezerwacyjnych, takich jak np. Booking.com, Hotels.com, Expedia.com. Niemniej jednak w takim przypadku Clemens Apartments zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej podanej podczas rezerwacji. Preautoryzacja wygasa po zakończeniu okresu preautoryzacji, który jest zależny od warunków ustalonych przez wystawcę karty. W przypadku gdy na podstawie preautoryzacji okaże się, że podane dane karty kredytowej są niepoprawne lub środki na karcie nie są wystarczające do pokrycia kosztów rezerwacji, wówczas Klient zostaje poinformowany o tym fakcie i jest proszony o podanie poprawnych danych lub danych innej karty kredytowej. Jeżeli Klient nie poda takich danych w ciągu 3 dni od wezwania przez Clemens Apartments, wówczas rezerwacja ta zostaje anulowana.

III – Warunki anulowania i zmiany rezerwacji

 1. Gość ma prawo do rezygnacji ze skutecznie dokonanej rezerwacji, która to rezygnacja wykonywana jest zgodnie z poniższymi zasadami. Gość zobligowany jest do poinformowania Clemens Apartments o zamiarze anulowania rezerwacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@clemens.pl zawierającej oświadczenie o rezygnacji z rezerwacji Apartamentu;
 2. Rezerwacje dokonane drogą telefoniczna, poprzez e-mail lub osobiście, które wymagają gwarancji w postaci wpłaty zaliczki w wysokości 40% całkowitej ceny pobytu nie podlegają powyższym zasadom anulowania rezerwacji. Pieniądze wpłacone w formie zaliczki nie podlegają zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji niezależnie od czasu, w którym dokonano anulowania.
 3. Clemens Apartemtns daje Gościom możliwość dokonania rezerwacji bezzwrotnej, która zwykle jest tańsza niż oferta rezerwacji podlegających zwrotom dostępnych w takim samym terminie. W przypadku rezerwacji bezzwrotnej Clemens Apartments pobiera kwotę w wysokości 100% wartości rezerwowanego pobytu po dokonaniu rezerwacji. Kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji niezależnie od terminu odwołania. W przypadku rezerwacji niepodlegających zwrotom, Gość upoważnia Clemens Apartments do pobrania z karty kredytowej lub debetowej należności za rezerwację dokonaną przez użytkownika po zakończeniu procesu rezerwacji. W przypadku wszystkich innych rezerwacji, Gość będzie odpowiedzialny za dokonanie płatności za rezerwację na rzecz Clemens Apartments dopiero podczas zameldowania.
 4. Zasady anulowania rezerwacji:
  • Do 7 dni przed planowanym przyjazdem anulowanie rezerwacji jest bezpłatne z wyłączeniem rezerwacji bezzwrotnych.
  • W przypadku rezygnacji z rezerwacji bezzwrotnej lub z zarezerwowanego pobytu na mniej niż 7 dni przed planowanym przyjazdem Gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 100% wartości rezerwowanego pobytu.
  • W przypadku nie pojawienia się w apartamencie w dniu przyjazdu bez anulowania rezerwacji, Gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 100% wartości rezerwowanego pobytu.
 5. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 7 dni.
 6. Gość zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za zarezerwowany okres także w przypadku opóźnienia odbioru Apartamentu lub zmiany rezerwacji polegającej na skróceniu czasu pobytu Gościa w Apartamencie z przyczyn niezależnych od Clemens Apartments.

IV – Doba hotelowa

 1. Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Z uwagi na konieczność przygotowania apartamentu (sprzątanie, zmiana pościeli), nie oferujemy możliwości wcześniejszego zameldowania. W przypadku potrzeby gwarancji wczesnego zameldowania, tj. zameldowania przed godziną 14:00, Klient zobowiązany jest do rezerwacji dodatkowej doby.
 3. Wymeldowanie powinno nastąpić najpóźniej do godziny 11:00. W przypadku potrzeby pozostania w apartamencie dłużej, wymagana jest rezerwacja kolejnej doby. Prosimy naszych Gości o terminowe wymeldowanie, abyśmy byli w stanie przygotować apartament przed przyjazdem kolejnych Gości.

V – Zameldowanie

 1. Klienci przyjeżdżający do Clemens Apartments zobligowani są do wcześniejszego, telefonicznego lub mailowego poinformowania Apartamentów o godzinie przyjazdu. W przypadku zameldowania po godzinie 24:00 doliczana jest dodatkowa opłata za późne zameldowanie w wysokości 50 PLN.
 2. Podstawą zameldowania w apartamencie jest okazanie przez Klienta ważnego dokumentu tożsamości oraz uregulowanie całej należności za pobyt.
 3. Apartamenty Clemens znajdują się w dwóch pobliskich lokalizacjach, w odległości około 200 metrów od siebie w centrum Krakowa. Apartamenty nr 1 oraz 2 mieszczą się przy ul. Jana Sobieskiego 6/3, natomiast apartament nr 3 mieści się przy ul. Tadeusza Pawlikowskiego 10/2. Aby się zameldować, należy udać się pod adres apartamentu, w którym dokonało się rezerwacji. Klucze do apartamentu zostaną przekazane w wynajętym apartamencie, gdzie o godzinie ustalonej mailowo lub telefonicznie, będzie na Państwa czekał przedstawiciel Clemens Apartments. Nasz pracownik odpowie na wszystkie Państwa pytania, a także udzieli instrukcji dotyczących obsługi urządzeń w apartamencie oraz udzieli wskazówek dotyczących wymeldowania i zwrotu kluczy.
 4. Przyjmujemy płatności kartą płatniczą (Visa, MasterCard, Maestro) oraz gotówką w PLN. Nasze terminale płatnicze nie obsługują kart American Express.
 5. W przypadku przedłużenia pobytu lub zakupu dodatkowych usług opłata zostanie dodana do rachunku Klienta i musi zostać uregulowana niezwłocznie.
 6. Clemens Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania Klienta, który:
  • nie posiada ważnego dowodu tożsamości bądź nie chce okazać dokumentu,
  • stwarza zagrożenie dla osób lub mienia,
  • znajduje się pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • zachowuje się agresywnie w stosunku do personelu lub osób trzecich,
  • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Clemens Apartments.
  W przypadku odmowy zameldowania Klienta z ww. powodów wpłacone pieniądze w formie zaliczki nie są zwracane.
 7. W razie problemów technicznych lub innych problemów uniemożliwiających pobyt w apartamencie Clemens Apartments zastrzega sobie prawo zamiany apartamentu na apartament o takim samym lub wyższym standardzie. Jeśli apartament zostanie zastąpiony lokalem o niższym standardzie, zwrócimy Klientowi różnicę w cenie.

VI – Wymeldowanie

 1. Przekazanie kluczy do Apartametu odbywa się w apartamencie za pośrednictwem pracownika Clemens Apartments po uprzednim umówieniu godziny przybycia Gości. W przypadku zgubienia kluczy Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Clemens Apartments oraz uiszczenia opłaty w wysokości 150 PLN.
 2. Goście obowiązani są wydać Apartament w stanie niepogorszonym, uwzględniając zużycie apartamentu i jego wyposażenia w stopniu będącym następstwem prawidłowego użytkowania.
 3. W przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu, zniszczenia lub uszkodzenia Apartamentu lub jego wyposażenia bądź ich zużycia wykraczającego poza zużycie wynikające z normalnego użytkowania Apartamentu, sporządzony zostanie pisemny protokół, w którym opisane zostaną wskazane wyżej zniszczenia lub uszkodzenia Apartamentu lub jego wyposażenia.
 4. Przedmioty pozostawione przez Klienta w apartamencie po wymeldowaniu mogą być przesłane na adres wskazany przez Klienta na Jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez okres 1 miesiąca. Clemens Apartments nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

VII – Zasady użytkowania apartamentów i świadczenia usług

 1. Klient zobowiązany jest do użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymywania i zdania apartamentu w stanie zastanym z chwilą zameldowania. Apartament jest lokalem przeznaczonym do krótkotrwałego pobytu Gości na czas oznaczony podany podczas rezerwacji. Apartament nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Gości.
 2. Liczba osób zamieszkujących w danym apartamencie nie może być większa od liczby gości podanej w formularzu rezerwacyjnym. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowią dzieci do lat trzech. Clemens Apartments zastrzega sobie prawo do możliwości skontrolowania, czy zasada ta jest przestrzegana. W przypadku złamania tej zasady na Gościa zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 3000 PLN.
 3. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest surowo zabronione pod groźbą kary pieniężnej w wysokości 3000 PLN.
 4. Cisza nocna obowiązuje bezwzględnie od godz. 22:00 do 7:00. Clemens Apartments ma prawo nałożyć na Klienta karę pieniężną w wysokości 1000 PLN w stwierdzonych przypadkach zakłócenia ciszy nocnej.
 5. Pobyt dzieci do lat trzech na obecnych łóżkach w apartamentach Clemens Apartments jest bezpłatny. Clemens Apartments udostępnia łóżeczka dziecięce wraz z pościelą za dodatkową dopłatą w wysokości 100 PLN niezależnie od czasu wynajmu.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w Apartamentach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie (klatka schodowa, balkon itd.). Zakaz dotyczy również używania otwartego ognia (świece, kadzidła, zapalniczki itp.). Zabrania się również wnoszenia do apartamentów wszelkich substancji łatwopalnych oraz środków pirotechnicznych i substancji toksycznych, w tym substancji, których posiadanie jest zabronione według obowiązujących przepisów prawa. Złamanie któregokolwiek z tych zakazów wiąże się z nałożeniem na Gościa grzywny w wysokości 2000 PLN.
 7. Apartamenty są sprzątane zawsze przed przyjazdem Gości oraz na ich indywidualne życzenie, w czasie ich pobytu, za dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN. W przypadku zamówienia usługi sprzątania odbywa się ono zwykle między godz. 11:00 a 16:00 tak, aby nie przeszkadzać Gościom. Nie trzeba być obecnym podczas sprzątania apartamentu. Istnieje również możliwość ustalenia sprzątania apartamentu, we wskazanym przez Gościa terminie.
 8. Clemens Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w apartamentach. Klienci, u których prowadzone jest dodatkowe sprzątanie, proszeni są o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy cennych.
 9. Clemens Apartments oferuje bezpłatną usługę przechowania bagażu. Klient zobowiązany jest powiadomić Clemens Apartments o zamiarze skorzystania z tej usługi z wyprzedzeniem 24-godzinnym. Bagaże przechowywane są w zamykanym pomieszczeniu, niemniej jednak Clemens Apartments nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione bagaże.
 10. W apartamentach zabrania się używania grzałek elektrycznych i piecyków elektrycznych oraz innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Apartamentu,
 11. Bez pisemnej zgody Clemens Apartments zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw lub czynienia jakichkolwiek nakładów i zmian w Apartamencie i jego wyposażeniu.
 12. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt do apartamentu. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są zwierzęta pracujące, towarzyszące osobom niepełnosprawnym. W przypadku złamania tej zasady na Gościa zostania nałożona kara pieniężna w wysokości 1000 PLN.
 13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w apartamencie Klienci proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń pod numerem tel. +48 600 180 714, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 14. Usterki zgłoszone w dni powszednie będą usuwane bez zbędnej zwłoki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Usterki zgłaszane w niedziele i święta będą usunięte w pierwszy dzień roboczy po okresie świątecznym lub w najbliższym dostępnym terminie. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 15. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Clemens Apartments (dostawa mediów, w tym Internetu, TV, awarie urządzeń znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
 16. Przy każdorazowym wyjściu z udostępnionego przez Clemens Apartments obiektu Klienci zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz drzwi apartamentu na klucz, zakręcić kran oraz wyłączyć światło i urządzenia elektryczne typu płyta grzewcza, czajnik, toster, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy itp.
 17. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, w szczególności: katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny, zamieszek lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację Umowy Najmu bądź niezależnych od Wynajmującego okoliczności, w związku z którymi wykonanie Umowy Najmu stało się niemożliwe, Clemens Apartments oraz Gościom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia takiego zdarzenia. W takich przypadkach kwoty wpłacone podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Wynajmującemu za wykonaną część Umowy Najmu.
 18. Clemens Apartments oferuje swoim Klientom usługę transferu lotniskowego dla maksymalnie 4 osób. Koszt tej usługi wynosi 150 PLN. Aby zarezerwować transfer z lotniska lub z apartamentu na lotnisko, Klient winien poinformować Clemens Apartments drogą telefoniczna lub mailową na minimum 48 godzin przed planowanym transferem. Clemens Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tej usługi bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta.
 19. Clemens Apartments oferuje swoim Klientom usługę dostawy kwiatów i produktów spożywczych przed przyjazdem Gościa. Klient winien poinformować Apartamenty o zamiarze skorzystania z tej usługi na minimum 48 godzin przed planowanym przyjazdem. Klient zamawiający powyższą usługę jest zobligowany do pokrycia zryczałtowanego kosztu usługi w wysokości 100 PLN. Klient zobligowany jest również do pokrycia kosztu wszystkich zamówionych przez niego produktów, który to koszt jest wyliczany na podstawie oryginalnego paragonu ze sklepu. Te reguły obowiązują również w przypadku niepojawiania się Gościa w obiekcie. Clemens Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tej usługi bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta. Usługa ta nie obejmuje okresu, w którym Klient przebywa w apartamencie.

VIII – Odpowiedzialność

 1. Clemens Apartments może przerwać pobyt Klientów bez zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację oraz obciążyć Zameldowanego adekwatną karą w przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. W takiej sytuacji opłata wniesiona za pobyt nie podlega zwrotowi. W tym wypadku Clemens Apartments przysługuje również prawo do dochodzenia naprawienie szkody w pełnej wysokości.
 2. Klient, zwany również zameldowanym, ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zabrudzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe w określonym w formularzu rezerwacyjnym czasie wynajmu apartamentu. W przypadku wyrządzenia uszkodzeń, o których mowa powyżej, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu, dostosowania się do żądań Clemens Apartments, a w szczególności do zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia.
 3. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, stwierdzenia zabrudzeń apartamentu, ręczników, pościeli ponad normę bądź stwierdzenia stanu po paleniu papierosów w apartamencie po wymeldowaniu Klientów, Clemens Apartments zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej przy dokonywaniu rezerwacji w kwocie do pełnej wartości kosztów czyszczenia, naprawy/dearomatyzacji i poniesionych strat.
 4. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności, w tym kar uwzględnionych w niniejszym Regulaminie, Clemens Apartments zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej podczas rezerwacji.
 5. Gość ponosi solidarną odpowiedzialność za szkody w wyposażeniu Apartamentu oraz w samym Apartamencie wyrządzone przez osoby trzecie, które za jego wiedzą i zgodą w czasie obowiązywania Umowy Najmu przebywały w Apartamencie.

IX – Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie dokonywania rezerwacji jest firma Clemens Adam Mazgaj z siedzibą w Krakowie (31-126) przy ul. Michałowskiego 7/4, NIP: 737178254, Regon: 360625853 tel.: +48 600 180 714, e-mail: kontakt@clemens.pl. Podanie danych jest dobrowolne.
 2. Dokonując rezerwacji w Clemens Apartments, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz.926 z późn. zm.), Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Klient ma możliwość założenia konta użytkownika w systemie rezerwacji Operatora, dzięki któremu będzie mógł dokonywać rezerwacji także w innych obiektach korzystających z systemu Operatora, bez ponownego podawania swoich danych osobowych.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. W celach statystycznych na naszej stronie internetowej www.cracowapartments.pl korzystamy z narzędzia Google Analytics. Informacje o sposobie użytkowania naszej strony internetowej przez Państwa (plik ciasteczek) generowane przez Google Analytics jest przesyłany i przechowywany przez Google. Jeśli pragną Państwo zrezygnować ze śledzenia działań na naszej stronie przez narzędzie Google Analytics, prosimy odwiedzić stronę: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

X – Postanowienia końcowe

 1. Wszelka korespondencja związana z zawarciem i wykonaniem Umowy Najmu kierowana będzie na dane kontaktowe Gościa wskazane w formularzu rezerwacji. Doręczenie korespondencji na adres wskazany przez Wynajmującego w formularzu rezerwacji uważa się za skuteczne doręczenie.
 2. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Gościem jest prawo polskie.
 3. Spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce położenia Apartamentu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Ważne telefony: Pogotowie 999, Policja 997, Straż pożarna 998 lub telefon alarmowy 112.

 

Życzymy udanego pobytu!
Clemens Apartments